HÓA CHẤT

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và Tập đoàn Tam Nhạc Sơn Đông: Chia sẻ, hợp tác trong lĩnh vực thế mạnh
(BKTO) - Mới đây, tại Hà Nội, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã có buổi làm việc, gặp gỡ, trao đổi một số lĩnh vực tiềm năng hợp tác với Tập đoàn Tam Nhạc Sơn Đông.