Hoàn thành vượt chỉ tiêu về độ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

(BKTO) - Năm 2023, ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã đạt được những kết quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần tạo nên gam màu tươi sáng của bức tranh an sinh xã hội.

Sáng 17/1, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác BHXH, BHYT năm 2024. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

pho-thu-tuong-le-minh-khai.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: ĐỖ HƯƠNG

Tỷ lệ chậm đóng thấp nhất từ năm 2016 trở lại đây

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, vượt qua những khó khăn trong năm 2023, ngành BHXH Việt Nam đã đạt được những kết quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần tạo nên gam màu tươi sáng của bức tranh an sinh xã hội chung của toàn quốc.

Toàn Ngành đã triển khai quyết liệt, toàn diện các mặt công tác và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, đã hoàn thành vượt chỉ tiêu về độ bao phủ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT). Đặc biệt, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 93,35% (vượt 0,15% so với Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ) với trên 93,3 triệu người tham gia, vượt mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 68/2022/QH15 của Quốc hội, tiệm cận mục tiêu BHYT toàn dân.

Số tiền chậm đóng BHXH, BHYT năm 2023 chiếm 2,69% số phải thu. Đây là tỷ lệ chậm đóng thấp nhất từ năm 2016 trở lại đây (giảm từ 6% của năm 2016 xuống còn 2,69%).

Công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT được triển khai với nhiều giải pháp; đảm bảo đầy đủ, kịp thời quyền lợi của người tham gia, tối ưu hóa các quỹ; góp phần hỗ trợ, ổn định cuộc sống của người lao động và chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Công tác quản lý tài chính, quản lý quỹ được thực hiện đúng quy định, công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo nguyên tắc an toàn, bền vững, hiệu quả, tối ưu hóa đầu tư, sử dụng quỹ; phục vụ chi trả kịp thời cho người tham gia và thụ hưởng gắn thực hiện nhiệm vụ thu - chi, giải quyết chính sách, quản lý quỹ và phát triển người tham gia BHXH, BHYT; chống lãng phí và trục lợi quỹ.

Trong năm 2023, tổng thu chi các quỹ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp là gần 912 nghìn tỷ đồng liên quan đến hầu hết người dân, tổ chức và DN. Trong đó, tổng số thu các quỹ là hơn 472 nghìn tỷ đồng, tổng số chi các quỹ là hơn 439 nghìn tỷ đồng.

Toàn ngành cũng đẩy mạnh công tác chuyển đổi số và triển khai quyết liệt, có hiệu quả Đề án 06, tạo đột phá trong quản lý, được người dân, xã hội đánh giá cao; ứng dụng hiệu quả công nghệ số; các thủ tục hành chính thường xuyên được rà soát, đơn giản hóa nhằm tạo thuận lợi tối đa phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Kết quả đạt được trong năm 2023 và những năm vừa qua là cơ sở, là tiền đề để ngành BHXH Việt Nam triển khai công tác năm 2024- năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch 5 năm 2021-2025 - Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh khẳng định.

Phản ứng chính sách chủ động, linh hoạt, hiệu quả

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đánh giá cao những thành tích đạt được và sự cố gắng của toàn ngành BHXH Việt Nam trong năm qua.

Nhấn mạnh tình hình kinh tế - xã hội năm 2024 sẽ còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra, Phó Thủ tướng đề nghị ngành BHXH Việt Nam bám sát chủ trương, đường lối, định hướng, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; kịp thời cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chương trình, kế hoạch công tác để triển khai trong toàn Ngành; đặc biệt là các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Chiến lược phát triển ngành BHXH Việt Nam.

toan-canh-hn-1-.jpg
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: ĐỖ HƯƠNG

Đồng thời, ngành BHXH cần chủ động nắm bắt, đánh giá những vướng mắc trong thực tiễn tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật; phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật BHXH, BHYT cho phù hợp; phản ứng chính sách chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả về những vấn đề mới, khó, phức tạp, nhạy cảm; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành trong xây dựng dự thảo sửa đổi Luật BHXH, dự thảo sửa đổi Luật BHYT để tham mưu Chính phủ trình Quốc hội xem xét. Các vấn đề về BHXH một lần, vấn đề thanh toán KCB BHYT... cũng cần được nghiên cứu kỹ để đề xuất sửa đổi, hoàn thiện chính sách, pháp luật, đáp ứng các yêu cầu đặt ra trong thực tiễn.

Cùng với đó, toàn Ngành tiếp tục kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, hành chính, phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; phân công, phân nhiệm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả” đi đôi với kiểm tra, giám sát; khen thưởng kịp thời; xử lý nghiêm vi phạm. “Ngành BHXH có phạm vi tác động rất rộng, trực tiếp đến người dân; do đó phải thực hiện hiệu quả các yêu cầu này” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu ngành BHXH triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển người tham gia; đôn đốc thu, giảm tiền chậm đóng; giải quyết, chi trả kịp thời, đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý tài chính các quỹ đảm bảo đúng quy định, an toàn, bền vững và hiệu quả; khai thác, phát huy tối đa hiệu quả công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu của Ngành để kiểm tra, phòng ngừa gian lận, trục lợi quỹ; thực hiện đồng bộ các biện pháp để quản lý quỹ an toàn, tăng trưởng bền vững, hiệu quả.

Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; đẩy nhanh chuyển đổi số; hoàn thiện và kết nối hệ thống dữ liệu chuyên ngành về BHXH, BHYT; cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm... gắn với Đề án 06 và quá trình chuyển đổi số của Chính phủ; đổi mới hơn nữa nội dung, hình thức, phương pháp truyền thông để người dân có thể tiếp cận tốt nhất mọi thông tin về BHXH, BHYT…

Cùng chuyên mục
Hoàn thành vượt chỉ tiêu về độ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế