Hội nghị thẩm định Chương trình bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán các tổ chức tài chính - ngân hàng

(BKTO) - Chiều 05/1, tại trụ sở KTNN, dưới sự chủ trì của Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung, Hội đồng thẩm định các chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng của KTNN tổ chức Hội nghị họp thẩm định Chương trình bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán các tổ chức tài chính - ngân hàng cấp độ 1,2 và 3.
PHÒNG BÁO ĐIỆN TỬ | 05/01/2023 18:42
Thời sự