Hội thảo “Hoàn thiện cơ chế, chính sách về đất đai và những vấn đề đặt ra đối với Kiểm toán nhà nước”

(BKTO) - Sáng 21/12, tại Hà Nội, KTNN đã tổ chức Hội thảo “Hoàn thiện cơ chế, chính sách về đất đai và những vấn đề đặt ra đối với KTNN”. Hội thảo diễn ra dưới sự đồng chủ trì của Phó Tổng KTNN Nguyễn Tuấn Anh; Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán Trần Kim Lộc.
PHÒNG BÁO ĐIỆN TỬ | 21/12/2022 17:30
Thời sự