Tọa đàm “Kiểm toán nhà nước chủ động thích ứng với xu thế Chuyển đổi số”

(BKTO) - Chương trình Tọa đàm truyền hình “Kiểm toán nhà nước chủ động thích ứng với xu thế Chuyển đổi số” do Báo Kiểm toán phối hợp với Truyền hình Thông tấn (TTXVN) tổ chức nhằm trao đổi về một số định hướng, giải pháp để đáp ứng xu thế và đạt được mục tiêu về chuyển đổi số trong Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước đến năm 2030.
PHÒNG BÁO ĐIỆN TỬ | 22/11/2022 09:29
Tọa đàm