Hội thảo Hoàn thiện pháp luật Kiểm toán nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí

(BKTO) - Sáng ngày 23/3 tại Hà Nội, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã tổ chức hội thảo Đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia “Hoàn thiện pháp luật KTNN nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở Việt Nam” dưới sự chủ trì của Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn và GS.TS Đoàn Xuân Tiên - Nguyên Phó Tổng Kiểm toán nhà nước.
PHÒNG BÁO ĐIỆN TỬ | 23/03/2023 18:00