hop tac cong tu

Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác công - tư
(BKTO) - Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy xã hội hóa, hợp tác công - tư, khuyến khích đầu tư, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố đến năm 2025.