Hưng Yên tích cực triển khai thực hiện Đề án 06

(BKTO) - Xác định rõ tính cấp thiết và tầm quan trọng của Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06) ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ, ngay từ những ngày đầu, tỉnh Hưng Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt các giải pháp, với quyết tâm hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

26.4-hung-yen-de-an-06.jpg
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên đánh giá kết quả thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh. Ảnh: ST

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Chỉ thị số 45-CT/TU ngày 3/5/2023 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh, Tổ công tác triển khai Đề án 06 của tỉnh đã ban hành 12 kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương. Đồng thời, ban hành Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 30/5/2023 triển khai thực hiện Chỉ thị số 45, Kế hoạch phối hợp số 110/KHPH-BCA-UBND ngày 3/7/2023 giữa UBND tỉnh và Bộ Công an về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án 06 trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh đã thành lập 989 Tổ công tác triển khai Đề án 06 các cấp…

Hiện nay, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tỉnh đã công khai 1.783 TTHC, tích hợp 1.362 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia để phục vụ người dân và doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến thuận lợi.

Trên địa bàn tỉnh, 100% số học sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT đã có mã định danh và được cập nhật đầy đủ, chính xác lên hệ thống thi Tốt nghiệp THPT quốc gia; 100% số cơ sở giáo dục công lập triển khai thu các khoản đóng góp đầu năm học bằng phương thức không dùng tiền mặt; 100% cơ sở khám chữa bệnh có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) đăng ký khám chữa bệnh ban đầu đã triển khai khám, chữa bệnh BHYT bằng Căn cước công dân (CCCD) gắn chip; 67.469 đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội nhận tiền trợ cấp hằng tháng qua tài khoản cá nhân...

Đến hết năm 2023, toàn tỉnh có 71% số người hưởng nhận các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân.

Ứng dụng dữ liệu dân cư, VNeID triển khai phần mềm thông báo lưu trú ASM đã được Công an tỉnh thực hiện tại 228 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, 26 cơ sở khám chữa bệnh, 95 nhà cho thuê, 2 phương tiện xe khách vận chuyển đường dài trên địa bàn tỉnh.

Tính đến ngày 23/4/2024, Công an tỉnh đã cấp CCCD gắn chíp cho 1.040.460/1.064.780 công dân đủ điều kiện cấp CCCD, đạt 97,72%; kích hoạt 662.953 tài khoản định danh điện tử…

Tại cuộc họp của Ban Thường vụ tỉnh ủy đánh giá kết quả thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh mới đây, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa - Bí thư Tỉnh ủy cho biết, để thực hiện thành công Đề án 06, các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến để nâng cao nhận thức về sự cần thiết, tính cấp thiết và lợi ích mang lại từ kết quả thực hiện Đề án 06.

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa đề nghị Công an tỉnh định kỳ hằng tháng, quý phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh làm việc với từng sở, ban, ngành để đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06 được giao. Trong đó tập trung vào công tác đầu tư nâng cấp trang thiết bị, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, chỉ đạo Công an cấp huyện, cấp xã tiếp tục triển khai việc cấp CCCD gắn chíp cho những người đủ điều kiện…/.

Cùng chuyên mục
Hưng Yên tích cực triển khai thực hiện Đề án 06