HƯNG YÊN

Hưng Yên đứng thứ 7 cả nước về tăng trưởng kinh tế
(BKTO) - Năm 2023, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tỉnh Hưng Yên ước tăng 10,05% (bình quân 3 năm 2021-2023 tăng trưởng 9,91%), vượt kế hoạch đề ra, đưa tỉnh Hưng Yên vươn lên xếp thứ 7/63 tỉnh, thành phố trong cả nước.