HƯNG YÊN

Đến 2030, Hưng Yên có quy mô kinh tế và trình độ phát triển trong nhóm dẫn đầu cả nước
(BKTO) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định 489/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
  • (BKTO) - Ngày 31/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Hùng Nam đã đi kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường dây 500kV Nhà máy nhiệt điện Nam Định I - Phố Nối tại thị xã Mỹ Hào và huyện Văn Lâm.
  • (BKTO) - Xác định rõ tính cấp thiết và tầm quan trọng của Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06) ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ, ngay từ những ngày đầu, tỉnh Hưng Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt các giải pháp, với quyết tâm hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
  • (BKTO) - Vừa qua, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hưng Yên đã ban hành Quyết định số 598/QĐ-UBND phê duyệt Đề án chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.