Infographic - 9 nhóm giải pháp xây dựng nông thôn mới

PHƯƠNG LAN | 17/03/2023 09:50:01

Mới đây, Chính phủ đã thông qua Nghị quyết số 26/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, Chính phủ đã đưa ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thu hút nguồn lực xã hội đầu tư vào khu vực nông nghiệp - nông thôn; xây dựng cơ cấu kinh tế và hình thức tổ chức sản xuất hiệu quả, hợp lý.

Bài liên quan
Cùng chuyên mục
Infographic - 9 nhóm giải pháp xây dựng nông thôn mới