Infographic - 9 nhóm giải pháp xây dựng nông thôn mới

PHƯƠNG LAN | 17/03/2023 09:50:01

Mới đây, Chính phủ đã thông qua Nghị quyết số 26/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, Chính phủ đã đưa ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thu hút nguồn lực xã hội đầu tư vào khu vực nông nghiệp - nông thôn; xây dựng cơ cấu kinh tế và hình thức tổ chức sản xuất hiệu quả, hợp lý.

Bài liên quan
  • Hà Tĩnh: Phấn đấu hoàn thành các tiêu chí tỉnh nông thôn mới
    (BKTO) - Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục quyết liệt thực hiện, phấn đấu đưa Hà Tĩnh cơ bản hoàn thành các tiêu chí tỉnh nông thôn mới (NTM) trong năm 2024.
    Năm 2024: Phấn đấu có 85 xã đạt chuẩn nông thôn mới
    (BKTO) - Năm 2023, ngân sách trung ương đầu tư phát triển cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh Bình Phước trên 149 tỷ đồng, vốn đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh 200 tỷ đồng. Tỉnh cũng đã phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với số tiền gần 84 tỷ đồng. Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đã phân bổ trên 20.000 tấn xi măng theo nhu cầu thực tế của các địa phương để làm đường bê tông xi măng theo cơ chế đặc thù.
Cùng chuyên mục
Infographic - 9 nhóm giải pháp xây dựng nông thôn mới