Chỉ số sản xuất công nghiệp 2 tháng đầu năm 2023 giảm 6,3%

ANH TUẤN | 06/03/2023 21:51:01

(BKT) Chỉ số sản xuất công nghiệp 2 tháng năm 2023 giảm 6,3% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, ngành khai khoáng giảm 3,8%; ngành chế biến, chế tạo giảm 6,9%; ngành sản xuất và phân phối điện giảm 5,2%; riêng ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 2,3%.

san-xuat-cong-nghiep-2-thang-dau-nam-2023-01-01-01.jpg
Bài liên quan
Cùng chuyên mục
Chỉ số sản xuất công nghiệp 2 tháng đầu năm 2023 giảm 6,3%