Infographic - Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023

PHƯƠNG LAN | 22/04/2024 09:19:01

(BKT) Bộ Nội vụ vừa công bố bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023).

slide1.png
Bài liên quan
Cùng chuyên mục
Infographic - Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023