Infographic - Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023

KHÁNH LINH | 14/11/2022 10:57:01

(BKT) Chiều ngày 11/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

Tại phiên họp chiều 11/11, Quốc hội cũng thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, với số đại biểu tán thành là 451/456 (đạt 90,56%).

Cụ thể, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 như sau: 

Tổng số thu ngân sách nhà nước là 1.620.744 tỷ đồng.

Tổng số chi ngân sách nhà nước là 2.076.244 tỷ đồng.

Mức bội chi ngân sách nhà nước là 455.500 tỷ đồng, tương đương 4,42% tổng sản phẩm trong nước (GDP), bao gồm: bội chi ngân sách trung ương là 430.500 tỷ đồng, tương đương 4,18% GDP; bội chi ngân sách địa phương là 25.000 tỷ đồng, tương đương 0,24% GDP.

Tổng mức vay của ngân sách nhà nước là 648.213 tỷ đồng. 

Text link chia sẻ
Copy Link
Bài liên quan
Cùng chuyên mục
Infographic - Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023