Infographic - Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam trong 10 tháng năm 2022

PHƯƠNG LAN | 07/11/2022 16:11:01

(BKT) 10 tháng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 312,82 tỷ USD, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có 32 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 92,8% tổng kim ngạch xuất khẩu; đặc biệt, có 6 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 64,1%.

Bài liên quan
Cùng chuyên mục
Infographic - Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam trong 10 tháng năm 2022