Infographic: So sánh tăng trưởng GRDP quý I năm 2022-2023

PHƯƠNG LAN | 10/04/2023 19:01:01

Theo Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP) quý I/2023 so với cùng kỳ năm trước tăng ở 58 địa phương và giảm ở 5 địa phương trên cả nước. Đặc biệt, nhiều tỉnh, thành tăng trưởng âm, trong khi đó quý I/2022, hầu hết các địa phương đều có sự tăng trưởng và tăng trưởng khá.

Bài liên quan
Cùng chuyên mục
Infographic: So sánh tăng trưởng GRDP quý I năm 2022-2023