Infographics: Giải ngân vốn đầu tư công 4 tháng đầu năm đạt 115.906,9 tỷ đồng

LINH BÙI | 10/05/2024 15:23:01

(BKT) Theo báo cáo của Bộ Tài chính về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước tháng 3, ước thực hiện 4 tháng kế hoạch năm 2024, tỷ lệ vốn đầu tư công ước thanh toán từ đầu năm đến ngày 30/4/2024 là 115.906,9 tỷ đồng, đạt 16,41% tổng kế hoạch.

32-01.jpg
Bài liên quan
Cùng chuyên mục
Infographics: Giải ngân vốn đầu tư công 4 tháng đầu năm đạt 115.906,9 tỷ đồng