Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu cả nước đạt 208,94 tỷ USD

LINH BÙI | 27/04/2024 08:07:01

(BKT) Theo Tổng cục Hải quan, tính từ đầu năm đến ngày 15/4/2024, quy mô kim ngạch xuất, nhập khẩu của nước ta đạt 208,94 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu đạt gần 107,82 tỷ USD, nhập khẩu đạt 101,1 tỷ USD, cán cân thương mại đạt thặng dư 6,7 tỷ USD.

30-01.jpg
Bài liên quan
Cùng chuyên mục
Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu cả nước đạt 208,94 tỷ USD