kế hoạch

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các chương trình, kế hoạch đề ra
(BKTO) - Nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024 và thời gian tới là tổ chức thành công Hội nghị Trung ương (T.Ư) 9 khóa XIII; Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV; Hội nghị học tập, quán triệt Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Các tiểu ban khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng. Tổ chức an toàn, thành công Lễ Kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ...