KÉT LUẬN

Thực hiện nghiêm kết luận, kiến nghị kiểm toán giúp ngăn ngừa nguy cơ thất thoát, lãng phí
(BKTO) - Kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán chính là thước đo đánh giá hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm toán. Tuy nhiên, trong những năm qua, nhiều kiến nghị của KTNN chưa được thực thi. Xung quanh vấn đề này, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh đã có thông tin trao đổi với báo chí.