khu quan su

Quốc hội thông qua Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự
(BKTO) - Chiều 24-11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV, với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.