Phân loại công trình quốc phòng để có biện pháp quản lý, bảo vệ phù hợp

(BKTO) - Theo các đại biểu Quốc hội, việc phân loại, phân nhóm công trình quốc phòng và khu quân sự là rất cần thiết và quan trọng; làm cơ sở để xác định phạm vi bảo vệ, yêu cầu nội dung quản lý, biện pháp tổ chức quản lý phù hợp với từng loại, từng nhóm công trình, khu quân sự.

230620231134-ha-tho-binh-doan-dbqh-tinh-ha-tinh.jpg
Đại biểu Quốc hội Hà Thọ Bình phát biểu thảo luận. Ảnh: VPQH

Sáng 23/6, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về Dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Nhất trí về sự cần thiết ban hành Luật, các đại biểu Quốc hội cho rằng, việc ban hành Luật trên cơ sở nâng cấp Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự năm 1994 và Luật hóa các quy định, Nghị định, Thông tư đã được kiểm nghiệm trên thực tế về việc quản lý, bảo vệ công trình có hiệu quả sẽ góp phần xây dựng tiềm lực quốc phòng cùng thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Một trong những nội dung đáng chú ý là Dự thảo Luật quy định tiêu chí về phân loại, phân nhóm công trình quốc phòng và khu quân sự; phân loại cụ thể thành 4 loại (A, B, C, D) theo chức năng nhiệm vụ, mục đích sử dụng; phân nhóm thành 4 nhóm (Nhóm đặc biệt, I, II, III) theo tính chất quan trọng, yêu cầu quản lý, bảo vệ; từng loại được phân thành các nhóm cụ thể.

Đồng tình quy định này, đại biểu Hà Thọ Bình (Đoàn Hà Tĩnh) cho rằng, việc phân loại, phân nhóm công trình quốc phòng và khu quân sự là rất cần thiết và quan trọng. Đây là cơ sở để xác định phạm vi bảo vệ, yêu cầu nội dung quản lý, biện pháp tổ chức quản lý phù hợp với từng loại, từng nhóm công trình khu quân sự. Mặt khác, việc phân loại công trình quốc phòng và khu quân sự còn làm cơ sở để xây dựng chế độ, chính sách cho các đối tượng liên quan đến công tác quản lý.

Cùng quan tâm đến nội dung này, đại biểu Cầm Thị Mẫn (Đoàn Thanh Hóa) cho rằng, việc phân loại, phân nhóm công trình quốc phòng và khu quân sự thành nhiều nhóm, vừa phân loại theo chiều dọc, vừa phân loại theo chiều ngang có thể sẽ gây khó khăn trong việc áp dụng pháp luật. Do vậy, đại biểu đề xuất, Dự thảo Luật nghiên cứu quy định phân loại công trình quốc phòng và khu quân sự theo căn cứ yêu cầu quản lý, bảo vệ để quy định các biện pháp quản lý, bảo vệ phù hợp.

Đại biểu Cầm Thị Mẫn cũng đề nghị nghiên cứu chỉ nên giao cho Bộ Quốc phòng mà ban hành danh mục loại, nhóm công trình quốc phòng, khu quân sự. Bởi Bộ Quốc phòng là cơ quan quản lý nhà nước về vấn đề này. Việc giao cho Bộ Quốc phòng ban hành danh mục loại, nhóm công trình quốc phòng, khu quân sự sẽ bảo đảm tính nhanh chóng, linh hoạt và giảm bớt thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu tác chiến của quân đội nhân dân.

Theo đại biểu Điểu Huỳnh Sang (Đoàn Bình Phước), việc phân loại, phân nhóm công trình quốc phòng và khu quân sự trong Dự thảo Luật được kế thừa, phát triển bổ sung các quy định tại Nghị định 04/CP năm 1995 của Chính phủ về quy chế bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự bảo đảm tính bao quát các công trình quốc phòng và khu quân sự, đáp ứng được yêu cầu công tác quản lý, bảo vệ và phù hợp với đặc điểm, tính chất của từng loại nhóm. Việc giao Chính phủ quy định chi tiết danh mục loại nhóm công trình quốc phòng và khu quân sự cũng phù hợp với tính đặc thù và đáp ứng yêu cầu bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, đại biểu đề nghị Ban soạn thảo rà soát về cách phân loại, phân nhóm công trình quốc phòng và khu quân sự để quy định cụ thể, rõ ràng hơn, phù hợp, bao quát được các công trình quốc phòng và khu quân sự; làm rõ chủ thể có thẩm quyền trong việc phân loại, phân nhóm công trình quốc phòng và khu quân sự. Đồng thời, quy định cụ thể hơn về việc xác định phạm vi bảo vệ, xử lý công trình và kiến trúc, quản lý sử dụng đất mặt nước trong phạm vi bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự với những quy định có liên quan đến hạn chế quyền của tổ chức, doanh nghiệp, công dân.

Trong khi đó, đại biểu Phạm Đình Thanh (Đoàn Kon Tum) nhấn mạnh, việc phân loại, phân nhóm công trình quốc phòng và khu quân sự ngoài mục đích quản lý đối với từng loại, từng nhóm công trình quốc phòng và khu quân sự, quy định của Luật cũng nên hướng đến việc phân loại nhằm phục vụ tốt cho công tác thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng.

Theo đại biểu, việc phân loại, phân nhóm công trình quốc phòng, khu quân sự như Dự thảo Luật chưa tương thích với Luật Đất đai 2013 và Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Vì vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, xem xét, chỉnh lý việc phân loại, phân nhóm công trình quốc phòng, khu quân sự theo hướng tương thích cao với các trường hợp thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng được quy định tại Luật đất đai 2013 và Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)./.

Cùng chuyên mục
Phân loại công trình quốc phòng để có biện pháp quản lý, bảo vệ phù hợp