Kiểm toán nhà nước kiến nghị tỉnh Đắk Lắk xử lý tài chính hơn 27,5 tỷ đồng

H.THOAN | 17/07/2023 15:19:01

(BKT) Theo đánh giá của Kiểm toán nhà nước (KTNN), năm 2021, UBND tỉnh Đắk Lắk đã điều hành, quản lý ngân sách cơ bản theo quy định của Luật NSNN và các chế độ, chính sách hiện hành; sắp xếp các nguồn lực để đảm bảo thực hiện dự toán chi ngân sách do HĐND tỉnh quyết nghị. Tuy nhiên, KTNN cũng phát hiện một số bất cập và yêu cầu địa phương phải chấn chỉnh, khắc phục.

Trong đó, KTNN kiến nghị UBND tỉnh Đắk Lắk cần chỉ đạo các đơn vị thực hiện kiến nghị xử lý tài chính 27,51 tỷ đồng, gồm tăng thu ngân sách nhà nước (NSNN) hơn 3 tỷ đồng; thu hồi và giảm chi NSNN hơn 716,3 triệu đồng; giảm lỗ 10,1 tỷ đồng và xử lý khác hơn 13,7 tỷ đồng...

z4523840067681_4978bf20ac6f2424b0c7190ae7c29eae.jpg
Bài liên quan
Cùng chuyên mục
Kiểm toán nhà nước kiến nghị tỉnh Đắk Lắk xử lý tài chính hơn 27,5 tỷ đồng