kiến nghị kiểm toán

Qua kiến nghị kiểm toán góp phần nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư công
(BKTO) - Khẳng định những kết quả trong công tác quản lý vốn đầu tư công của tỉnh thể hiện những nỗ lực to lớn của địa phương và sự đóng góp không nhỏ của Kiểm toán nhà nước (KTNN), Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Mạnh Cường đã chia sẻ với Báo Kiểm toán về vấn đề này.
  • (BKTO) - Qua công tác kiểm toán, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã phát hiện, kiến nghị tỉnh Phú Thọ chấn chỉnh bất cập theo kiến nghị kiểm toán; đồng thời hỗ trợ tỉnh xây dựng dự toán ngân sách địa phương. Ông Đỗ Đình Quyền - Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh đã trao đổi về kết quả thực hiện kiến nghị tại địa phương.
  • (BKTO) - Qua kiểm toán Dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang (sau đây gọi tắt là Dự án), Kiểm toán nhà nước (KTNN) ghi nhận những mặt làm được của các cơ quan, đơn vị, nhưng cũng chỉ ra nhiều hạn chế, sai sót và yêu cầu phải được xử lý, khắc phục kịp thời nhằm tránh ảnh hưởng đến tiến độ, mục tiêu và hiệu quả đầu tư Dự án.
  • (BKTO) - Qua kiểm toán, Kiểm toán nhà nước (KTNN) chỉ ra những sai sót, hạn chế trong công tác khảo sát, thiết kế, lập dự toán, nghiệm thu, thanh quyết toán tại các dự án do Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) quản lý.