kiến nghị kiểm toán

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Tổng Kiểm toán nhà nước: Dư âm và kỳ vọng…
(BKTO) - Phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn trước Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, nhận được sự ghi nhận, đánh giá cao từ lãnh đạo Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, để lại ấn tượng tốt đẹp với cử tri và nhân dân. Quan trọng hơn, từ Phiên chất vấn đã gợi mở nhiều vấn đề nhằm nâng cao hơn nữa vai trò, hiệu lực, hiệu quả của hoạt động kiểm toán nhà nước.
  • (BKTO) - Dù tỷ lệ thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán ngày càng cao, song để giải quyết triệt để tình trạng tồn đọng, chậm thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán, thì một trong những giải pháp căn cơ là phải hoàn thiện hệ thống chính sách, trong đó có việc sửa đổi Luật Kiểm toán nhà nước (KTNN) và các luật có liên quan. Vấn đề này đã được Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh tại Phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
  • (BKTO) - Việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán là một trong những thước đo quan trọng đánh giá hiệu quả, hiệu lực hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước (KTNN). Báo cáo kiểm toán chỉ có giá trị khi kiến nghị kiểm toán được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và kịp thời. Những năm qua, KTNN luôn quan tâm đến công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán. Tuy nhiên, vẫn còn không ít kết luận, kiến nghị kiểm toán chưa được thực hiện.
  • (BKTO) - Kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán chính là thước đo đánh giá hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm toán. Tuy nhiên, trong những năm qua, nhiều kiến nghị của KTNN chưa được thực thi. Xung quanh vấn đề này, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh đã có thông tin trao đổi với báo chí.