KIÊM TOÁN

Nâng cao chất lượng và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán
(BKTO) - Ngày 28/2, Chi đoàn Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán tổ chức Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm nâng cao chất lượng công tác kiểm soát đối với một số lĩnh vực kiểm toán mới; đồng thời trao quyết định Trưởng thành Đoàn cho 08 đoàn viên.