Nam Phi: Kiểm toán các quỹ cứu trợ thiên tai

(BKT) Văn phòng Tổng Kiểm toán Nam Phi đã thực hiện một số cuộc kiểm toán nhằm xem xét công tác quản lý, sử dụng các quỹ cứu trợ nạn nhân lũ lụt tại 2 tỉnh KwaZulu-Natal và Eastern Cape, đồng thời để ngân sách nhà nước được sử dụng đúng mục đích, để người dân được nhận những hỗ trợ cần thiết trong lúc khó khăn nhất.                
   

Lũ lụt tàn phá nhiều nơi tại Nam Phi. Ảnh: carbonbrief

   

Các cuộc kiểm toán đã tập trung vào việc kiểm tra công tác mua sắm và quản lý hợp đồng, xem xét việc tuân thủ các quy định của luật pháp từ đó phát hiện sai phạm và đánh giá những rủi ro có liên quan. Tổng Kiểm toán Tsakani Maluleke cho biết, các kiểm toán viên đã tiến hành đánh giá công tác cứu trợ, phục hồi sau thiên tai đồng thời, theo dõi chặt chẽ hơn việc chi tiêu ngân sách liên quan đến việc hỗ trợ nơi ở cho người dân, xây dựng và sửa chữa cơ sở hạ tầng… “Chi tiết về việc phân bổ các quỹ, chi tiêu các khoản tiền đã được xem xét; cũng như kiểm toán viên đã đánh giá hiệu quả, chất lượng của các chương trình, các quỹ hỗ trợ nạn nhân ở những khu vực bị ảnh hưởng” - Tổng Kiểm toán cho biết.

Hiện, Văn phòng Tổng Kiểm toán đã công bố một Báo cáo kiểm toán sơ bộ, tóm tắt những phát hiện của các cuộc kiểm toán trên. Một Báo cáo kiểm toán chính thức và toàn diện sẽ sớm được công bố trong đó sẽ chỉ ra những sai phạm tài chính, những thiếu sót trong công tác quản lý, sử dụng các quỹ cứu trợ, lên án những cán bộ trục lợi ngân sách từ quỹ hỗ trợ nạn nhân lũ lụt./.

YẾN NHI
Cùng chuyên mục
Nam Phi: Kiểm toán các quỹ cứu trợ thiên tai