KTNN tổ chức Hội nghị Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020

(BKT) Sáng 08/01, tại Hà Nội, trong bầu không khí phấn khởi mừng Đảng, mừng Xuân mới, KTNN vinh dự được đón Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 của Ngành. Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Hội nghị

Cùng dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Nguyễn Hạnh Phúc - Tổng Thư ký Quốc hội; Nguyễn Đức Hải - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; Vũ Hồng Thanh - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Nguyễn Chí Dũng - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Lê Minh Khái - Tổng Thanh tra Chính phủ và các đại biểu đại diện lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, các Ban Đảng T.Ư, các Ban, Bộ, ngành…

Về phía KTNN, dự Hội nghị có các đồng chí Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước: Nguyễn Quang Thành, Đoàn Xuân Tiên, Vũ Văn Họa, Đặng Thế Vinh, Nguyễn Tuấn Anh và toàn thể lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, Văn phòng Đảng Đoàn thể KTNN...
                
   

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đại biểu tham dự Hội nghị

   

Trình bày báo cáo tổng kết năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Quang Thành nhấn mạnh, năm 2019, KTNN đã xác định phương hướng nhiệm vụ là: “Cụ thể hóa các nghị quyết, chủ trương của Đảng và Nhà nước để thực hiện mục tiêu của Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020; đẩy mạnh nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm toán; tăng cường kiểm toán hoạt động, kiểm toán chuyên đề nhằm đánh giá việc tuân thủ pháp luật, tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công; nâng cao hiệu lực của các kết luận và kiến nghị kiểm toán; đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế, thực hiện tốt vai trò Chủ tịch Tổ chức Các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) giai đoạn 2018-2021, nâng cao vị thế của KTNN Việt Nam trên trường quốc tế; thực hiện tốt quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên nhà nước, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán; thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập KTNN”.

Theo đó, toàn Ngành đã nỗ lực tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tích cực đổi mới với tinh thần quyết liệt và trách nhiệm, KTNN đã hoàn thành toàn diện Kế hoạch công tác năm 2019 đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực công tác.
                
   

Quang cảnh Hội nghị

   

Báo cáo nêu rõ, năm 2019, hoạt động kiểm toán của KTNN tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện trên cả ba mặt năng lực, hiệu lực và hiệu quả.

Bám sát định hướng của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), tập trung các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và các vấn đề dư luận xã hội quan tâm, Kế hoạch kiểm toán (KHKT) năm 2019 với 212 cuộc kiểm toán đã được xây dựng một cách chủ động, phối hợp tốt với Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh, ngành, tham gia ý kiến của các cơ quan có liên quan, đảm bảo tuân thủ pháp luật, khoa học, chặt chẽ, minh bạch, tránh trùng lặp giữa các ngành.

Ngay sau khi KHKT năm được ban hành, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã ban hành chi tiết danh mục đơn vị được kiểm toán để gửi các đơn vị được kiểm toán, KTNN đã công bố công khai, tạo điều kiện cho các đơn vị được kiểm toán, các đơn vị liên quan có đầy đủ thông tin, chủ động phối hợp tốt trong công tác kiểm toán và giảm bớt việc trùng lặp chương trình, dự án, tạo sự minh bạch để kiểm tra, giám sát tốt hoạt động kiểm toán.

Đặc biệt, Ban cán sự đảng, lãnh đạo KTNN đã quyết liệt thực hiện chủ trương cắt giảm số cuộc kiểm toán so với năm 2018 để tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả kiểm toán. Bên cạnh việc giảm đầu mối kiểm toán, nhiều giải pháp mới, có tính đột phá đã được KTNN tổ chức triển khai đồng bộ, như: Hoán đổi đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán, trong đó các KTNN chuyên ngành, khu vực thực hiện hoán đổi các đơn vị, tổ chức thuộc các địa bàn khác nhau; đẩy mạnh việc lập kế hoạch kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu; tiếp tục xác định và công khai chi tiết danh mục cụ thể các đơn vị, đầu mối, dự án được kiểm toán ngay từ đầu năm. Các giải pháp mới đã tạo đột phá nâng cao tính minh bạch trong hoạt động kiểm toán, giúp cho các kiểm toán viên (KTV) nhà nước trau dồi kinh nghiệm ở các điều kiện, hoàn cảnh khác nhau; tiếp cận gần hơn với thông lệ quốc tế trong hoạt động kiểm toán; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị được kiểm toán; hạn chế sự chồng chéo, trùng lắp với các cơ quan thanh, kiểm tra; giảm thiểu sự phiền hà đối với các đối tượng được thanh tra, kiểm toán.

Ngoài việc chú trọng đổi mới công tác lập KHKT năm, KTNN tiếp tục tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác lập KHKT của từng cuộc kiểm toán. Hầu hết KHKT của các đoàn kiểm toán đã tập trung phân tích, đánh giá sâu, đầy đủ các thông tin, tài liệu thu thập được; rút ngắn thời gian kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán, chú trọng công tác kiểm toán tổng hợp tuân thủ pháp luật nhằm đánh giá sâu và toàn diện công tác quản lý, điều hành của từng cấp, từng đơn vị được kiểm toán.
                
   

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Quang Thành trình bày báo cáo trước Hội nghị

   

Để thực hiện có hiệu quả KHKT năm 2019, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã ban hành và quyết liệt chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, sát hợp, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả và hiệu lực hoạt động kiểm toán với quan điểm xuyên suốt trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động kiểm toán. Đó là: Bám sát các nghị quyết, chủ trương của Đảng và Nhà nước, KTNN luôn quan tâm thực hiện trọng tâm kiểm toán các vấn đề nổi cộm, nhạy cảm, tiềm ẩn nhiều rủi ro, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm; Tập trung đánh giá về cơ chế, chính sách, qua đó kịp thời kiến nghị khắc phục, hoàn thiện, bịt lỗ hổng thất thoát, lãng phí từ cơ chế, chính sách; Đánh giá hiệu quả quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công, truy thu số tiền chi sai, thu chưa đủ, giảm chi với số lượng lớn, tập trung, quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí mạnh mẽ.

Công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán (KSCLKT), thanh tra cũng được chú trọng theo hướng tăng cường các cuộc KSCLKT, thanh tra trực tiếp và đột xuất để phát hiện, chấn chỉnh các hạn chế, thiếu sót và xử lý vi phạm ngay trong quá trình kiểm toán. Ngoài việc KSCLKT theo 5 cấp độ là hoạt động bắt buộc đối với tất cả các cuộc kiểm toán, trong năm 2019, KTNN đã thực hiện KSCLKT trực tiếp 08 cuộc kiểm toán; kiểm soát việc tổ chức KSCLKT của 05 Kiểm toán trưởng; KSCLKT đột xuất 09 cuộc kiểm toán; kiểm tra hồ sơ sau khi phát hành báo cáo kiểm toán (BCKT) 04 cuộc. Tổ chức triển khai 15 cuộc thanh tra, trong đó có 03 cuộc đột xuất nhằm ngăn chặn, xử lý sai phạm. Thông qua công tác thanh tra và KSCLKT cho thấy, thủ trưởng các đơn vị cơ bản đã chỉ đạo các đoàn, tổ kiểm toán thực hiện theo đúng mục tiêu, trọng tâm kiểm toán, gắn trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị, trưởng đoàn kiểm toán với chất lượng, tiến độ lập và phát hành BCKT và chỉ ra các sai sót cần khắc phục.

Với các giải pháp tổ chức, chỉ đạo, điều hành hoạt động kiểm toán quyết liệt và đồng bộ, cùng sự nỗ lực, quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, đến nay toàn ngành đã hoàn thành 212 cuộc kiểm toán và phát hành 248/290 Báo cáo kiểm toán (BCKT) theo KHKT năm 2019. Các cuộc kiểm toán đã kết thúc đều thực hiện đúng mục tiêu, tiến độ đề ra, chấp hành tốt Quy chế tổ chức và hoạt động của đoàn KTNN, Quy tắc ứng xử của KTV nhà nước, 100% các cuộc kiểm toán đều phát hành BCKT trước ngày 31/12/2019.

Tổng hợp kết quả xử lý tài chính đến 31/12/2019 là 72.837 tỷ đồng, trong đó tăng thu NSNN 10.276 tỷ đồng, giảm chi NSNN 16.829 tỷ đồng, kiến nghị khác là 45.732 tỷ đồng. Ngoài ra, KTNN đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, thay thế 154 văn bản (09 nghị định; 24 thông tư; 09 nghị quyết, 40 quyết định và 72 văn bản khác), nhằm bịt lỗ hổng về cơ chế, chính sách tránh thất thoát, lãng phí; kiến nghị xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với nhiều tập thể và cá nhân.

Qua kiểm toán cũng đã phát hiện và kiến nghị chấn chỉnh kịp thời nhiều tồn tại, hạn chế, bất cập trong công tác quản lý, điều hành, sử dụng tài chính công, tài sản công của các đơn vị được kiểm toán. Trong đó, có nhiều kiến nghị quan trọng nhằm chấn chỉnh những hạn chế, bất cập, như: Thực hiện cơ chế tự chủ đối với các trường đại học công lập, bệnh viện công lập; thực hiện hợp đồng BT, BOT; công tác quản lý thuế, đất đai, tài nguyên khoáng sản; cơ chế quản lý, hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, tổ chức tín dụng...

Bên cạnh đó, KTNN đã chủ động gửi UBTVQH, Chính phủ, các Đại biểu Quốc hội ý kiến đánh giá tình hình thực hiện NSNN năm 2019, dự toán NSNN năm 2020 và phân bổ NSTW năm 2020 để Quốc hội xem xét, quyết định. Kết quả kiểm toán của KTNN năm 2019 đạt chất lượng cao, kết quả tốt, hiệu quả ngày càng nâng cao, đóng góp vào việc hoàn thành nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2019.

Cùng với việc triển khai hoạt động kiểm toán, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp nâng cao hiệu lực thực hiện kiến nghị kiểm toán, đặc biệt là việc ban hành Công văn số 670/KTNN-TH ngày 31/5/2019 về theo dõi, xử lý vướng mắc trong việc thực hiện kiến nghị kiểm toán, trong đó yêu cầu các đơn vị tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện kiến nghị kiểm toán của KTNN từ các năm trước đến nay để kịp thời giải quyết dứt điểm; tăng cường phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra, đối chiếu tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2018. Đến ngày 31/12/2019 các đơn vị được kiểm toán và các đơn vị có liên quan đã thực hiện 63.102 tỷ đồng/92.499 tỷ đồng, đạt 70,4% tổng số kiến nghị xử lý tài chính; đã thực hiện theo kiến nghị của KTNN sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ 19 văn bản nhằm bịt lỗ hổng về cơ chế, tổ chức thực hiện quy định của Nhà nước tránh thất thoát, lãng phí; tổng hợp kiến nghị xử lý trách nhiệm 29 tập thể và cá nhân theo quy định.

Trong năm, KTNN cũng đã tiếp nhận và xử lý 83 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, đề nghị, trong đó có 75 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết, 08 đơn, thư còn lại đã được Thanh tra KTNN tham mưu trình Tổng Kiểm toán Nhà nước xử lý theo quy định. Các đơn, thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến hoạt động kiểm toán của KTNN đã được Tổng Kiểm toán Nhà nước chỉ đạo sao gửi đến các KTNN chuyên ngành và khu vực liên quan để nghiên cứu khi thực hiện kiểm toán tại các đơn vị có liên quan.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Báo cáo do Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Quang Thành trình bày cũng đặc biệt nhấn mạnh những kết quả nổi bật của KTNN trong năm 2019 về công tác xây dựng Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030; xây dựng và phổ biến pháp luật; tổ chức cán bộ và đào tạo; hợp tác quốc tế; nghiên cứu khoa học và thông tin khoa học; công tác văn phòng, công nghệ thông tin và các mặt công tác khác.

Đồng thời, Báo cáo cũng đề cập tới phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của KTNN là: “Hoàn thành toàn diện kế hoạch hoạt động năm 2020 trên tinh thần đổi mới phương pháp kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro, xác định trọng yếu kiểm toán; đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng mạnh mẽ CNTT vào hoạt động kiểm toán để nâng cao chất lượng kiểm toán, giảm thời gian kiểm toán; quyết liệt hoàn thành thắng lợi các mục tiêu của Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020; đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế, nâng cao vai trò và vị thế của KTNN Việt Nam trong khu vực và trên thế giới, khẳng định vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021 của KTNN; tăng cường đào tạo nhân lực, tiếp tục siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ để nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của KTNN và phát huy vai trò KTNN là công cụ hữu hiệu của Đảng, Nhà nước trong kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công”.

Kèm theo đó là những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả, và hoàn thành thắng lợi, toàn diện Kế hoạch công tác năm 2020.

Tiếp theo chương trình, Hội nghị đẫ nghe một số ý kiến tham luận của các đại biểu đại diện các đơn vị trực thuộc và đại diện các bộ, ngành. Đặc biệt, Hội nghị đã được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và phát biểu tiếp thu của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Tại Hội nghị, KTNN đã công bố các Quyết định khen thưởng đồng thời trao tặng phần thưởng cho các cá nhân và tập thể; trao tặng danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng cho các tập thể và cá nhân của KTNN.

H.THOAN - N.LỘC - L.HÒA(thực hiện)
Cùng chuyên mục
KTNN tổ chức Hội nghị Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020