KIỂM TOÁN VIÊN NỘI BỘ

Liberia: Tổ chức chương trình nâng cao năng lực cho kiểm toán viên nội bộ
(BKTO) - Cơ quan Kiểm toán nội bộ Liberia vừa qua đã tổ chức khóa đào tạo kéo dài một tháng dành cho lãnh đạo bộ phận kiểm toán nội bộ tại các Bộ, ban ngành, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp của Chính phủ.