KIẾN THỨC

Bồi dưỡng kiến thức về kinh tế đối ngoại và nghiệp vụ hải quan
(BKTO) - Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023 của Kiểm toán nhà nước (KTNN), sáng 13/11, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đã tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng tổng quan về kinh tế đối ngoại và nghiệp vụ hải quan cho gần 30 kiểm toán viên nhà nước.