Kiều hối về Thành phố Hồ Chí Minh đạt 4,4 tỷ USD

(BKTO) - Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, lượng kiều hối chuyển về TP. Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 4,4 tỷ USD, tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái và bằng 66% so với cả năm 2022.

kieu-hoi.jpg
6 tháng đầu năm 2023, kiều hối về TP. Hồ Chí Minh đạt 4,4 tỷ USD, tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh minh họa

Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Đức Lệnh cho biết, lượng kiều hối chuyển về TP. Hồ Chí Minh tiếp tục tăng trưởng khá, dự kiến có thể đạt 7 tỷ USD trong năm 2023, tăng khoảng 6%-7% so với năm 2022.

Trong đó, nguồn kiều hối chuyển về từ các nước châu Á chiếm tỷ trọng lớn nhất, khoảng hơn 40%; các khu vực khác như châu Mỹ, châu Phi, châu Đại Dương có kiều hối chuyển về giảm do điều kiện kinh tế khó khăn và lạm phát tăng.

Để thu hút lượng lớn kiều hối, TP. Hồ Chí Minh thực hiện cơ chế chính sách thông thoáng. Thân nhân không phải trả thuế thu nhập, có thể nhận trực tiếp hoặc chuyển khoản cùng với hệ thống điểm giao dịch, đại lý, tổ chức chi trả rộng khắp để đáp ứng tốt nhất việc chi trả kiều hối.

Nhằm tiếp tục thúc đẩy kiều hối tăng trưởng trong những tháng cuối năm, TP. Hồ Chí Minh đã có nhiều giải pháp cụ thể. TP. Hồ Chí Minh đang xây dựng "Đề án chính sách thu hút và phát huy nguồn lực kiều hối trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh", thực hiện đẩy mạnh hơn nữa việc thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn kiều hối chuyển về. Dự thảo Đề án đã đưa ra các mục tiêu như: tốc độ tăng trưởng kiều hối; thực hiện các dự án phát triển xã hội, giáo dục, y tế, môi trường từ nguồn kiều hối và sự tham gia đóng góp của người Việt Nam đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. Hồ Chí Minh đề xuất tiếp tục khai thác và phát triển tốt các yếu tố thúc đẩy kiều hối; trong đó khai thác và phát triển tốt thị trường lao động - khu vực có nguồn kiều hối tăng trưởng tốt những năm gần đây.

Các tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế được phép cung ứng dịch vụ nhận và chi trả kiều hối tiếp tục mở rộng và phát triển dịch vụ theo hướng đảm bảo an toàn, hiệu quả và chất lượng dịch vụ tốt, phương thức chi trả tiện ích, tiện lợi, nhanh chóng và kịp thời đáp ứng yêu cầu nhận và chi trả kiều hối, cũng như nhu cầu của người nhận kiều hối trong nước.

Làm tốt công tác thông tin truyền thông, tiếp tục khơi dậy niềm tự hào dân tộc, khơi dậy lòng yêu nước và hướng về Tổ quốc của kiều bào, chuyên gia và người lao động ở nước ngoài. Đây sẽ là nguồn động lực tác động không chỉ đến việc thu hút nguồn kiều hối mà còn là các nguồn lực về đầu tư, nguồn nhân lực, với những đóng góp về kiến thức, kinh nghiệm, học tập, chuyển giao khoa học công nghệ, giao lưu văn hóa, phát triển du lịch, dịch vụ, tạo dư địa cho tăng trưởng nguồn kiều hối.

Các tổ chức cung ứng dịch vụ chi trả kiều hối tiếp tục làm tốt công tác truyền thông về sản phẩm dịch vụ nhận và chi trả kiều hối, đặc biệt là tiện ích dịch vụ và các lợi ích liên quan; công khai minh bạch về phí, hiệu quả dịch vụ; phương thức chi trả. Bảo đảm thông tin dễ tìm, dễ kiếm qua các trang web của tổ chức tín dụng cũng như qua đối tác, tạo điều kiện để kiều bào, chuyên gia và người lao động ở nước ngoài thuận lợi trong việc chuyển kiều hối về nước thời gian tới./.

Cùng chuyên mục
Kiều hối về Thành phố Hồ Chí Minh đạt 4,4 tỷ USD