THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thành phố Hồ Chí Minh sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã
(BKTO) - Ủy ban nhân dân (UBND) TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2023-2025. Kế hoạch nhằm xác định rõ lộ trình, các công việc phải thực hiện trong từng năm của giai đoạn 2023-2025.