kinh doanh san pham ocop

Hưng Yên đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP
Nhằm thúc đẩy, khuyến khích các chủ thể mở rộng quy mô sản xuất, phát triển sản phẩm, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, xây dựng thương hiệu, thiết kế bao bì sản phẩm giai đoạn 2018 – 2022, tỉnh Hưng Yên đã hỗ trợ máy móc, thiết bị, hạ tầng cho mô hình phát triển, nâng hạng sản phẩm OCOP.