KINH TẾ ANH

Kinh tế Anh thoát suy thoái nhờ đạt tốc độ tăng trưởng cao
(BKTO) - Kinh tế Anh đã vượt qua giai đoạn suy thoái nhờ vào tốc độ tăng trưởng vượt xa dự kiến trong quý đầu năm 2024.