kinh te cua khau

Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Tây Ninh tầm nhìn đến năm 2050
(BKTO) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 565/QĐ-TTg ngày 26/6/2024 ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.