Kinh tế Nghệ An phát triển toàn diện

(BKTO) - Kinh tế Nghệ An phục hồi và phát triển khá toàn diện trên tất cả các ngành, lĩnh vực, 27/28 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

1.png
Thành phố Vinh, Nghệ An. Ảnh: baonghean

Thông tin tại Họp báo thông báo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh Nghệ An năm 2022, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trường cho biết: Năm 2022, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh  cao nhất trong 10 năm gần đây, ước tăng 9,08%, đứng thứ 22/63 địa phương trong cả nước và đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ. 

Trong đó, khu vực nông, lâm, thủy sản ước tăng 4,78%, công nghiệp - xây dựng ước tăng 10,96%, dịch vụ ước tăng 10,77%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm ước tăng 2,13%.

Tổng thu ngân sách năm 2022 đạt 21.805 tỷ đồng, vượt 45,2% so với dự toán, tăng 9,1% so với năm 2021 (thu nội địa đạt 20.474 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 1.331 tỷ đồng). Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện cả năm 2022 là 32.542,8 tỷ đồng, đạt 104,77% dự toán.

Tính đến ngày 31/12/2022, nguồn vốn đầu tư công tập trung tỉnh quản lý đã giải ngân 4.943,617 tỷ đồng, đạt 66,4% tổng kế hoạch. Nếu không tính nguồn ngân sách trung ương mới giao bổ sung và nguồn chương trình mục tiêu quốc gia, kết quả giải ngân đạt 76,28%.

Đặc biệt, lần đầu tiên Nghệ An lọt vào nhóm 10 địa phương thu hút đầu tư nước ngoài FDI lớn nhất cả nước với tổng vốn cấp mới và điều chỉnh tính đến ngày 31/12/2022 là 961,3 triệu USD.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và đạt kết quả tích cực. Công tác cải cách hành chính, quản lý nhà nước tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Tỉnh đã hoàn thành công tác thẩm định Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, hiện đang tiếp tục hoàn thiện để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương chuẩn bị các nội dung phục vụ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị.../.

Cùng chuyên mục
Kinh tế Nghệ An phát triển toàn diện