kkt

Kiểm toán chỉ rõ những bất cập trong chính sách và thực thi ưu đãi, đầu tư xây dựng các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp
(BKTO) - Qua kiểm toán Chuyên đề đánh giá tính hiệu quả các chính sách ưu đãi đầu tư và việc đầu tư xây dựng dự án đối với Khu kinh tế (KKT) Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa và các khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Phú Yên, Ninh Thuận giai đoạn 2020-2022, Kiểm toán nhà nước (KTNN) kiến nghị 04 tỉnh phải chấn chỉnh, rút kinh nghiệm và khắc phục nhiều hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý nhà nước đối với KKT, KCN, CCN.
  • (BKTO) - Tuyến Quốc lộ 1A đoạn từ Km561+00 - Km587+00 qua Khu kinh tế (KKT) Vũng Áng (Hà Tĩnh) có chiều dài 26km, được đầu tư nâng cấp từ năm 1998 (mặt đường rộng 12m). Sau thời gian dài khai thác, cùng với sự tăng nhanh của phương tiện nên tuyến đường này bị mãn tải và xuống cấp nghiêm trọng, có những đoạn thường bị ngập trong mùa mưa lũ.