KTNN khu vực XI: Tiếp tục đổi mới toàn diện công tác kiểm toán

(BKTO) - Ngày 09/12, tại tỉnh Thanh Hóa, KNNN khu vực XI đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Vũ Văn Họa dự và chỉ đạo Hội nghị.                
   

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Vũ Văn Họa phát biểu chỉ đạo Hội nghị

   

Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Vụ Tổng hợp, Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán, Vụ Pháp chế, cùng tập thể lãnh đạo, công chức và người lao động KTNN khu vực XI.

Theo báo cáo kết quả công tác năm được trình bày tại Hội nghị, năm 2020, KTNN khu vực XI được Tổng Kiểm toán Nhà nước giao thực hiện 07 cuộc kiểm toán. Đến nay, KTNN khu vực XI cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó đã phát hành 05 báo cáo kiểm toán, 02 Đoàn kiểm toán hoạt động về xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn Đường bộ cao tốc trong tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 và Đoàn kiểm toán Dự án đường bộ ven biển Việt Nam, đoạn qua tỉnh Thái Bình, Thanh Hóa dự kiến phát hành báo cáo ngày 31/12/2020. Các cuộc kiểm toán đã bám sát mục tiêu, nội dung, chất lượng và tiến độ theo đúng kế hoạch phê duyệt.

         
Theo tính toán sơ bộ, tổng số kết quả kiến nghị xử lý tài chính của các Đoàn kiểm toán là 920.191 triệu đồng, gồm: Các khoản tăng thu NSNN 5.700 triệu đồng; giảm dự toán, thu hồi kinh phí thừa 477.838 triệu đồng; giảm dự toán, thanh toán, giảm giá trúng thầu 317.812 triệu đồng; kiến nghị khác 148.841 triệu đồng. Nét nổi bật trong kết quả kiểm toán năm 2020 là ngoài việc kiểm toán công tác quản lý tài chính công, tài sản công, KTNN khu vực XI tập trung đánh giá trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, công tác miễn, giảm thuế đối với các tổ chức, cá nhân trong việc quản lý tài sản công. Kết quả kiểm toán năm 2020 có nhiều phát hiện mới, có giá trị, kiến nghị xử lý tài chính và trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của các đơn vị được kiểm toán.
Đạt được kết quả trên, theo đại diện lãnh đạo đơn vị, là do sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo KTNN; sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo đơn vị; sự đoàn kết, quyết tâm của tập thể lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng và toàn thể công chức và người lao động của KTNN khu vực XI.

Về phương hướng nhiệm vụ trong năm 2021, KTNN khu vực XI xác định sẽ “Triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện thắng lới nhiệm vụ năm 2021, tạo tiền đề cho thực hiện Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030 (giai đoạn 2021-2030); tiếp tục đổi mới phương pháp kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro, xác định trọng yếu; đẩy mạnh cải cách hành chính và tạo bước đột phá trong ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kiểm toán; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ để nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của KTNN và phát huy vai trò KTNN là công cụ hữu hiệu của Đảng, Nhà nước trong kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và phòng, chống tham nhũng; thi đua lập thành tích chào mừng 10 năm thành lập Kiểm toán Nhà nước khu vực XI”.
                
   

Phó Kiểm toán trưởng KTNN khu vực XINguyễn Đức Sỹ trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021

   

Theo kế hoạch, năm 2021, KTNN khu vực XI thực hiện 06 cuộc kiểm toán. Để thực hiện nhiệm vụ được giao, đơn vị sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp như: Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự, Đảng ủy và lãnh đạo KTNN để triển khai các nhiệm vụ công tác năm 2021 đảm bảo khoa học, hiệu quả; tăng cường và thực hiện đồng bộ các giải pháp về giáo dục chính trị, tư tưởng, tính gương mẫu, liêm chính của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gắn với tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và giám sát ở tất cả các cấp quản lý; xây dựng Kế hoạch công tác cả năm và hằng quý, hằng tháng theo từng lĩnh vực công tác, bố trí nhân sự hợp lý để thực hiện toàn diện các mặt công tác; đổi mới cách thức tổ chức kiểm toán trên tinh thần đổi mới phương pháp kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro, xác định trọng yếu kiểm toán; tổ chức tốt công tác khảo sát và thu thập thông tin đảm bảo đầy đủ, chính xác, kịp thời, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng công tác xây dựng kế hoạch kiểm toán; chú trọng nâng cao chất lượng công tác thẩm định, hoạt động của Hội đồng cấp Vụ, tăng cường trách nhiệm của các thành viên Hội đồng; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng kiểm soát hoạt động kiểm toán; tăng cường kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán để đảm bảo tính hiệu lực của Báo cáo kiểm toán; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và tập huấn kỹ năng kiểm toán cho công chức, kiểm toán viên.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Vũ Văn Họa đánh giá cao những thành tích đã đạt được của KTNN khu vực XI trong năm 2020. Biểu dương những kết quả của toàn đơn vị, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Vũ Văn Họa cũng yêu cầu KTNN khu vực XI tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng kiểm toán, trong đó chú ý đến một số công tác:

Thứ nhất, đối với việc lập kế hoạch kiểm toán, đơn vị cần lưu ý lập Kế hoạch kiểm toán phù hợp với bối cảnh, tình hình mới. Tiếp tục rà soát kỹ danh mục, đầu mối kiểm toán để tránh sai sót, tránh trùng lặp với các cơ quan thanh tra, kiểm tra khác, đảm bảo bao quát được nghiệp vụ và đạt kết quả cao khi triển khai thực hiện.

Thứ hai, tăng cường tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng kiểm toán cho đội ngũ công chức, kiểm toán viên.

Thứ ba, tiếp tục duy trì và thực hiện tốt hơn nữa công tác phối hợp với các vụ chức năng của KTNN.
                
   

Kiểm toán trưởng KTNN khu vực XINguyễn Văn Giáp (đứng giữa) tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020

   

Thay mặt tập thể công chức, người lao động KTNN khu vực XI, Kiểm toán trưởng Nguyễn Văn Giáp tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Vũ Văn Họa, nỗ lực phấn đấu, đoàn kết thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và có những đột phá hơn nữa trong các năm tới./.

Tin và ảnh: ANH TUẤN
Cùng chuyên mục
KTNN khu vực XI: Tiếp tục đổi mới toàn diện công tác kiểm toán