Lào Cai xếp thứ 11 cả nước về Chỉ số cải cách hành chính

(BKTO) - Tại Phiên họp lần thứ tư Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ diễn ra vào ngày 19/4, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa đã công bố Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2022.

par-index-2021.1.jpg
ào Cai đứng thứ 11/63 tỉnh thành về Chỉ số Cải cách hành chính năm 2022 (PAR INDEX 2022). Ảnh: Bộ Nội vụ

Phiên họp cũng công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022 (SIPAS 2022). Theo đó, chỉ số SIPAS năm 2022 của Lào Cai xếp thứ 9, tăng 43 bậc so với năm 2021 (năm 2021 xếp thứ 52); chỉ số PAR Index 2022 đạt 86,93 điểm, xếp hạng 11 (đồng hạng so với năm 2021).

Chỉ số Cải cách hành chính (CCHC) là công cụ quản lý hiệu quả đã được Bộ Nội vụ ban hành và triển khai áp dụng đến nay là năm thứ 11 để giúp Chính phủ theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC hàng năm của các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đồng thời, giúp cho các bộ, cơ quan, địa phương phân tích, so sánh và xác định rõ những kết quả được, những tồn tại hạn chế trong từng nội dung, nhiệm vụ CCHC để có giải pháp cải thiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả CCHC hàng năm tại cơ quan, đơn vị mình.

Chỉ số CCHC cấp Bộ bao gồm 7 lĩnh vực đánh giá, 38 tiêu chí và 97 tiêu chí thành phần. Tổng điểm đánh giá là 100 điểm, trong số đó, có 31.50 điểm là đánh giá thông qua điều tra xã hội học. Chỉ số CCHC cấp tỉnh được sử dụng đánh giá, xếp hạng 63 UBND tỉnh, thành phố, với 8 lĩnh vực đánh giá, 37 tiêu chí và 88 tiêu chí thành phần. Tổng điểm đánh giá là 100 điểm, trong đó, 32 điểm là đánh giá thông qua điều tra xã hội học.

Tại Lào Cai, với quan điểm lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động của chính quyền; xác định người dân là trung tâm của quá trình phát triển, tỉnh đã và đang đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính (CCHC), trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC); chủ động cắt giảm tối đa thời gian giải quyết TTHC so với quy định. Hiện có 933/1.937 TTHC (đạt 48%) được cắt giảm trong toàn tỉnh. Năm 2022 và quý I/2023 có hơn 80.000 lượt hồ sơ thực hiện cắt giảm thời gian, tiết kiệm cho người dân, doanh nghiệp gần 60 tỷ đồng. 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương (1.937 TTHC) được cập nhật, công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và thực hiện niêm yết, công khai theo quy định.

Dịch vụ công trực tuyến toàn trình được mở rộng và đẩy mạnh thực hiện (hiện đang cung cấp 1.521 TTHC toàn trình, đạt 78,5%); tích hợp, cung cấp 1.365/1.591 dịch vụ công đủ điều kiện cung cấp trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt 85,8%...

Cùng chuyên mục
Lào Cai xếp thứ 11 cả nước về Chỉ số cải cách hành chính