mfn

Bộ Tài chính không đồng ý giảm thuế nhập khẩu khô dầu đậu tương về 0%
(BKT) - Bộ Tài chính không đồng ý với đề xuất thuế suất thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi của mặt hàng khô dầu đậu tương về 0% so với mức 2% hiện hành.