Miễn phí chuyển tiền ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19

(BKTO) - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam vừa ban hành Công văn số 3895 về việc miễn phí chuyển tiền ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19.                
   

Trụ sở NHNN

   

Công văn nêu rõ, ngày 26/5/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 779/QĐ-TTg thành lập Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 và ngày 27/5/2021, Bộ Tài chính cũng đã công bố thông tin tài khoản tiếp nhận tiền ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19.

Nhằm góp phần tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đóng góp, hỗ trợ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 779/QĐ-TTg, qua đó tiếp tục thể hiện tinh thần trách nhiệm, chia sẻ của ngành ngân hàng trong bối cảnh cả nước chung tay phòng, chống dịch Covid-19, NHNN đề nghị các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện một số nội dung:

Khẩn trương xem xét, triển khai áp dụng chính sách miễn phí đối với các giao dịch chuyển tiền của các tổ chức, cá nhân tới các số tài khoản tiếp nhận tiền đóng góp cho Quỹ vắc-xin phòng Covid-19, cụ thể:

Tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước:
- Tên tài khoản: Quỹ vắc-xin phòng Covid-19.
- Số hiệu tài khoản:
+ VND: 3761.0.9098866.91999
+ USD: 3761.0.9098869.91999
+ EUR: 3761.0.9098786.91999

Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hà Nội:
- Tên tài khoản: Quỹ vắc-xin phòng Covid-19.
- Số hiệu tài khoản:
+ VND: 21110009116868
+ USD: 21110371116868
+ EUR: 21110142996868

NHNN yêu cầu, căn cứ thông tin trên, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chủ động thực hiện việc công bố thông tin rộng rãi tới khách hàng về phạm vi, hình thức, thời gian áp dụng. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh kịp thời về NHNN (qua Vụ Thanh toán) để tổng hợp và xử lý./.
THÀNH ĐỨC
Cùng chuyên mục
Miễn phí chuyển tiền ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19