Năm 2020, KTNN chuyên ngành Ib kiến nghị xử lý tài chính 1.024 tỷ đồng

(BKTO) – Ngày 10/12, KTNN chuyên ngành Ib đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc đã dự và chỉ đạo Hội nghị.Báo cáo tại Hội nghị, bà Thái Thị Lan – Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành Ib – cho biết: Đến ngày 30/11/2020, KTNN chuyên ngành Ib đã hoàn thành 12/12 cuộc kiểm toán theo kế hoạch được phê duyệt và 1/2 cuộc kiểm toán bổ sung theo đề nghị của Bộ Công an (cuộc kiểm toán này đã trình Hội đồng KTNN thẩm định kế hoạch kiểm toán và dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2020). Đến ngày 10/12/2020, đơn vị đã phát hành 27/32 báo cáo kiểm toán (BCKT) đảm bảo thời gian, đang lập 1 dự thảo BCKT (cuộc kiểm toán bổ sung), phấn đấu đảm bảo thời gian phát hành theo quy định; 4 dự thảo BCKT đã được Hội đồng KTNN xét duyệt.
                
   

Quang cảnh Hội nghị

   

Cũng theo báo cáo của đơn vị, mặc dù phải điều chỉnh thời gian triển khai (bắt đầu vào ngày 04/5/2020), rút ngắn thời gian kiểm toán trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nhưng tất cả cuộc kiểm toán trong năm 2020 đều đảm bảo các mục tiêu, trọng tâm và thời gian phát hành BCKT. Chất lượng kiểm toán được nâng lên rõ rệt, số liệu kiến nghị xử lý tài chính lớn. Tổng số kiến nghị xử lý tài chính 1.024 tỷ đồng (trong đó: tăng thu NSNN 85 tỷ đồng; giảm chi NSNN 405 tỷ đồng; xử lý tài chính khác 534 tỷ đồng). Qua kiểm toán, KTNN chuyên ngành Ib đã kiến nghị hủy bỏ 1 văn bản và sửa đổi 17 văn bản; kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý, điều hành, quản lý và sử dụng tài chính công, công tác quản lý các hoạt động có thu và việc thực hiện nghĩa vụ với NSNN; chấn chỉnh công tác quản lý và sử dụng đất đai, công tác đầu tư mua sắm và kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân đối với một số bất cập, hạn chế.

Về thực hiện kiến nghị kiểm toán, đến ngày 30/11/2020, kết quả thực hiện kiến nghị xử lý tài chính đạt 70%. Trong đó, kiến nghị tăng thu ngân sách đạt 97%, giảm chi thường xuyên đạt 92%, giảm chi đầu tư xây dựng cơ bản đạt 74%, kiến nghị khác đạt 58%. Phần lớn các kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý tài chính kế toán, đầu tư xây dựng đã được các đơn vị thực hiện (ngoại trừ một số kiến nghị liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp nên cần có thời gian để phối hợp, báo cáo cấp trên trước khi thực hiện).

Ngoài ra, với sự nỗ lực, tâm huyết và trách nhiệm cao của đội ngũ công chức trong đơn vị, KTNN chuyên ngành Ib đã đạt nhiều kết quả tích cực trên nhiều mặt công tác khác.

Kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2020, đồng thời nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động kiểm toán, nâng cao tính liêm chính và chuyên nghiệp trong hoạt động công vụ, KTNN chuyên ngành Ib xác định một số nhiệm vụ trọng tâm và 9 nhóm giải pháp thực hiện trong năm 2021.
                
   

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

   

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc biểu dương những thành tích KTNN chuyên ngành Ib đã đạt được trong năm 2020 và nhấn mạnh 4 điểm cốt lõi của đơn vị. Đó là: đoàn kết, cộng sự tốt; chất lượng và kết quả công tác tốt; quan hệ phối hợp tốt; năng lực của kiểm toán viên (KTV) được nâng lên. Tổng Kiểm toán Nhà nước mong đơn vị tiếp tục đoàn kết, nỗ lực để trở thành tập thể mạnh, vượt qua khó khăn và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tổng Kiểm toán Nhà nước lưu ý: Hạn chế của đơn vị cũng là thách thức của toàn Ngành trong thời gian tới. Sự phát triển của khoa học công nghệ và công nghệ thông tin (CNTT) sẽ là thách thức đối với KTV, bởi lẽ, các đơn vị được kiểm toán đều ứng dụng mạnh mẽ CNTT, nếu KTV không giỏi về CNTT thì không thực hiện tốt được nhiệm vụ. Nói cách khác, khoa học công nghệ và CNTT buộc KTNN phải thay đổi cách thức, phương pháp kiểm toán, đòi hỏi KTV phải tăng khả năng phán đoán và luôn hoài nghi nghề nghiệp để phát hiện tốt hơn, đánh giá tốt hơn, kết luận và kiến nghị tốt hơn. Tổng Kiểm toán Nhà nước cũng yêu cầu sau mỗi cuộc kiểm toán, đơn vị cần đánh giá kết quả để tích lũy thành kho kinh nghiệm lớn, đồng thời KTV cần liên tục cập nhật các chính sách mới để thực hiện tốt nhiệm vụ.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, ông Trần Văn Hảo - Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành Ib - cảm ơn sự động viên, quan tâm, khích lệ của Tổng Kiểm toán Nhà nước đối với đơn vị. Ông Hảo cho biết, những kết quả tích cực trên là nhờ sự nỗ lực của toàn đơn vị, sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời, quyết liệt của lãnh đạo Ngành và sự phối hợp của các đơn vị trong Ngành. KTNN chuyên ngành Ib sẽ tiếp thu ý kiến của Tổng kiểm toán Nhà nước và sẽ quyết tâm khắc phục những hạn chế để hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 với tinh thần đoàn kết, tăng cường kỷ cương, tính chuyên nghiệp, sáng tạo, góp phần xây dựng KTNN trở thành cơ quan kiểm toán tài chính công chuyên nghiệp, uy tín.

THÙY ANH

Cùng chuyên mục
Năm 2020, KTNN chuyên ngành Ib kiến nghị xử lý tài chính 1.024 tỷ đồng