Năm 2021, KTNN khu vực VII kiến nghị xử lý tài chính gần 2.773 tỷ đồng

(BKTO) - Ngày 13/12, tại Yên Bái, KTNN khu vực VII đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Ủy viên Thường trực Ban cán sự đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh tới dự và chỉ đạo Hội nghị; cùng dự có đại diện lãnh đạo Vụ Pháp chế, Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán.                
   

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị - Ảnh: Đình Dương

   

Trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2021, Kiểm toán trưởng KTNN khu vực VII Lê Đức Luận cho biết, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, song với sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Cán sự đảng, lãnh đạo KTNN, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị trong Ngành và sự nỗ lực, quyết tâm cao của đội ngũ cán bộ công chức, Kiểm toán viên, KTNN khu vực VII đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ theo kế hoạch công tác được giao.

Đến nay, KTNN khu vực VII đã hoàn thành 8/8 cuộc kiểm toán được giao, đảm bảo chất lượng, tiến độ, kết thúc kiểm toán cả năm sớm 25 ngày so với phương án được phê duyệt. Tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2021, đơn vị đã kiến nghị xử lý tài chính gần 2.773 tỷ đồng, tăng 41% so với năm trước. Ngoài ra, các lĩnh vực công tác như: đào tạo, văn phòng, đoàn thể, xây dựng và phổ biến pháp luật, ứng dụng công nghệ thông tin, thi đua - khen thưởng, bảo vệ bí mật nhà nước… luôn được lãnh đạo đơn vị đặc biệt quan tâm.

Để thực hiện tốt mục tiêu năm 2022, Kiểm toán trưởng KTNN khu vực VII cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục bám sát diễn biến của dịch Covid-19, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Ban cán sự đảng, Đảng ủy KTNN, chỉ đạo của lãnh đạo KTNN. Tăng cường trách nhiệm noi gương của cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng kiểm toán, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, kiểm toán viên.

Đồng thời, tiếp tục duy trì, thực hiện tốt công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán tại từng khâu, tăng cường kiểm soát chất lượng đột xuất, kiểm tra, giám sát và kiểm soát các hoạt động thực thi công vụ của các Đoàn, Tổ kiểm toán. Tiếp tục đôn đốc thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2021 đối với niên độ ngân sách năm 2020 và những năm trước. Mặt khác, chủ động phối hợp với các đơn vị, các vụ tham mưu của KTNN để đẩy nhanh tiến độ lập Kế hoạch kiểm toán, phát hành Báo cáo kiểm toán...
                
   
Kiểm toán trưởng KTNN khu vực VII Lê Đức Luận trình bày Báo cáo tại Hội nghị - Ảnh: Đình Dương
   

Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu đã nhất trí cao với Báo cáo tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 của KTNN khu vực VII; đồng thời đóng góp thêm một số ý kiến để hoàn thiện Báo cáo.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh đã ghi nhận, biểu dương những thành tích của đơn vị trong năm 2021 và đề nghị, thời gian tới, KTNN khu vực VII cần tăng cường công tác đào tạo, tập huấn những nội dung trọng yếu liên quan đến các cuộc kiểm toán sẽ thực hiện năm 2022; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong thực hiện nhiệm vụ; giải quyết các tồn tại, khó khăn tại đơn vị đã được nêu trong báo cáo. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước tin tưởng, trong năm 2022, KTNN khu vực VII sẽ khắc phục được những khó khăn, phát huy sự đoàn kết, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trân trọng cảm ơn sự ghi nhận, đánh giá và chỉ đạo của Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, cùng với các ý kiến phát biểu tại Hội nghị, lãnh đạo KTNN khu vực VII khẳng định, thời gian tới, toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của đơn vị sẽ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2022.
ĐÌNH DƯƠNG - KTNN khu vực VII
Cùng chuyên mục
Năm 2021, KTNN khu vực VII kiến nghị xử lý tài chính gần 2.773 tỷ đồng