Năm 2024, Cần Thơ đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 7,5 - 8%

(BKTO) - Năm 2023, tốc độ tăng trưởng kinh tế thành phố (GRDP) tăng 5,75% so với năm 2022, quy mô nền kinh tế đạt trên 118 nghìn tỷ đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thu nhập bình quân đầu người gần 94,12 triệu đồng/người/năm. Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2023, Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2024 đạt 7,5 - 8%.

btcn5-sua.jpg
Phát triển kinh tế gắn với đặc thù sông nước là thế mạnh của Thành phố Cần Thơ. Ảnh: N.Lộc

Đây là thông tin được nêu trong báo cáo tổng kết công tác năm 2023 của TP. Cần Thơ. 

Theo đó, năm 2023, tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 11 nghìn tỷ đồng; tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội ước đạt trên 31 nghìn tỷ đồng, tăng 14,41% so với năm 2022. Hệ thống ngân hàng trên địa bàn thành phố phát triển ổn định, hiện có 49 chi nhánh tổ chức tín dụng và 7 Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động, tổng vốn huy động đạt trên 115 nghìn tỷ đồng (tăng 9,02% so cuối năm 2022), tổng dư nợ cho vay ước đạt 154 nghìn tỷ đồng (tăng 8,58% so cuối năm 2022)...

Để thực hiện mục tiêu đề ra cho năm 2024, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Việt Trường yêu cầu các Sở, ngành và địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Nghị quyết của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ, quyết tâm tạo chuyển biến rõ nét và đạt hiệu quả thiết thực nhất cho thành phố; quan tâm chăm lo ổn định và nâng cao đời sống nhân dân, đặc biệt là chuẩn bị chu đáo phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. 

Các Sở, ngành, địa phương chủ động phối hợp thực hiện tốt việc triển khai Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo kế hoạch; triển khai hiệu quả kết quả Hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư năm 2023, trọng tâm là triển khai các Bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho 44 nhà đầu tư; triển khai hiệu quả cơ chế, chính sách về tài chính, nhất là phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, Đề án tăng thu ngân sách.

ong-tran-viet-truong-phat-bieu.jpg
Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Việt Trường. Ảnh ST

Năm 2024, Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 7,5 - 8%. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội dự kiến đạt 35 nghìn tỷ đồng. Phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước đạt và vượt chỉ tiêu dự toán Trung ương giao. Giá trị năng suất lao động đạt  219 - 228 triệu đồng; tốc độ tăng năng suất lao động 11 - 15%.

Bên cạnh đó, tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố; tiếp tục thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại các dự án mới; khắc phục hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các khu tái định cư và các công trình trọng điểm. 

Chủ tịch UBND Thành phố cũng yêu cầu Thủ trưởng các Ngành tăng cường đi cơ sở, sâu sát với thực tiễn tình hình theo thẩm quyền quản lý, nhất là tiếp tục chủ động làm việc trực tiếp với doanh nghiệp, từng dự án, kịp thời tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc; kể cả cơ sở sản xuất kinh doanh và sản xuất của nông hộ.

Đặc biệt, cần cải thiện ngay hoạt động xuất - nhập khẩu và dịch vụ thu ngoại tệ; tạo mọi điều kiện thuận lợi triển khai các dự án được cấp chứng nhận đầu tư và tăng cường phát triển doanh nghiệp; đẩy mạnh thu hút đầu tư; chấm dứt việc đùn đẩy trách nhiệm hoặc chậm trễ trong giải quyết các thủ tục hành chính. 

Cùng với đó, quan tâm công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường, khai thông các nguồn lực từ đất. Triển khai giải pháp tạo bước đột phá trong kêu gọi thu hút đầu tư, trong đó mạnh dạn đổi mới phương thức tiếp cận và hoạt động thu hút đầu tư ngoài ngân sách, tập trung kêu gọi các doanh nghiệp thật sự có năng lực, có tính dẫn dắt tham gia các dự án trên địa bàn. Nâng cao chất lượng Giáo dục đào tạo và đào tạo nghề, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu về Giáo dục đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp năm 2024.

Ngoài ra, các Sở, ngành, địa phương cần tiếp tục thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng phù hợp và hiệu quả; đẩy mạnh tiến độ hoàn thành các mục tiêu chuyển đổi số toàn diện kinh tế số, xã hội số và Chính phủ số được triển khai đồng bộ. Phát huy vai trò nêu gương, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành trong cải cách hành chính; nâng cao đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp, nhà đầu tư, kể cả công tác phối hợp. Phát huy kết quả rất tích cực trong công tác quốc phòng, an ninh, bảo đảm môi trường sống an toàn cho nhân dân “An cư lạc nghiệp” và hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh, dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố.

Cùng chuyên mục
Năm 2024, Cần Thơ đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 7,5 - 8%