Nam A Bank được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ, đạt hơn 6.500 tỷ đồng

(BKT) Ngày 26/5/2022, Ngân hàng TMCP Nam A (Nam A Bank) đã nhận được Quyết định số 913/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam về việc sửa đổi nội dung về vốn Điều lệ tại Giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank).
Khách hàng giao dịch tại Nam A Bank

Theo đó, NHNN chính thức chấp thuận sửa đổi nội dung về vốn điều lệ của Nam A Bank từ mức 4.564.468.430.000 đồng lên 6.564.405.040.000 đồng (tăng gần 2.000 tỷ đồng).

Ngoài ra, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vừa qua, các cổ đông Nam A Bank đã đồng thuận thông qua phương án tăng vốn điều lệ thêm 4.000 tỷ đồng sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ lên mức 6.564.405.040.000 đồng. Như vậy, phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 của Nam A Bank sẽ từ mức hơn 6.500 tỷ đồng lên hơn 10.500 tỷ đồng.

Lộ trình tăng vốn điều lệ sẽ được thực hiện theo các hình thức sau: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Việc Ngân hàng tăng vốn điều lệ nhằm góp phần tăng cường năng lực tài chính, gia tăng nguồn vốn trung – dài hạn, mở rộng kinh doanh và đặc biệt là đầu tư cho chuyển đổi số, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Đây cũng là một trong những minh chứng cho hành trình 30 năm phát triển bền vững, ổn định, minh bạch của Nam A Bank trên thị trường.

PV
Cùng chuyên mục
Nam A Bank được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ, đạt hơn 6.500 tỷ đồng