Nam Định đổi mới công tác truyền thông và thông tin đối ngoại khu vực biên giới biển

(BKTO) - Bám sát sự lãnh đạo của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Nam Định, Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã đổi mới công tác truyền thông và thông tin đối ngoại khu vực biên giới, biển, đảo giai đoạn 2022-2030.

nd-412.jpg
Tỉnh Nam Định đã tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Bảo tàng Nam Định. Ảnh: TS

Thực hiện chương trình phối hợp truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới, biển, đảo giai đoạn 2022-2030, hai cơ quan đã đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông hiện đại, phù hợp với xu thế chuyển đổi số của quốc gia và của tỉnh.

Trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới biển; tuyên truyền, vận động nhân dân vùng biên giới biển tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo; xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; lồng ghép thông tin đối ngoại với các hoạt động quảng bá hình ảnh đất nước...

Nam Định có tuyến biên giới biển dài 72km với 13 nghìn ha rừng đặc dụng ngập mặn, hàng nghìn ha bãi bồi, 4 cửa sông lớn; địa bàn khu vực biên giới biển gồm 19 xã, thị trấn của 3 huyện. Đây không chỉ là địa bàn có tiềm năng khai thác phát triển kinh tế mà còn có vị trí chiến lược quan trọng của tỉnh và khu vực.

Hai cơ quan đã phối hợp tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Bảo tàng Nam Định.

Bên cạnh việc trưng bày tư liệu, hiện vật do Bộ TTTT cung cấp, tỉnh còn chủ động sưu tầm tư liệu, trưng bày với chủ đề “Nam Định chung sức, chung lòng bảo vệ biển, đảo”.

Thường xuyên phối hợp tổ chức Triển lãm bản đồ trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”; trình chiếu triển lãm số 3D về chủ đề biển, đảo; tổ chức nhiều hoạt động khác như tọa đàm trao đổi về bảo vệ chủ quyền biển, đảo giữa các nhân chứng lịch sử, cán bộ, văn nghệ sĩ với học sinh tại 3 huyện ven biển Hải Hậu, Giao Thủy, Nghĩa Hưng.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp với chính quyền các xã khu vực biên giới biển tổ chức tuyên truyền cho hàng nghìn lượt quần chúng nhân dân vùng ven biển về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Công ước, pháp luật quốc tế về biển, đảo; căn cứ lịch sử, cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa; quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển theo pháp luật quốc tế; vấn đề chống khai thác hải sản bất hợp pháp; khai thác bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế biển; phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên biển.

Nhiều chương trình, mô hình vận động quần chúng được xây dựng như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”; mô hình “Tổ an ninh tự quản khu vực đầm bãi”, “Tổ tự quản tàu thuyền an toàn”, “Khu dân cư vùng giáo tiên tiến và an toàn về an ninh trật tự”; “Nông dân tự quản về an ninh trật tự và tham gia giữ gìn bình yên tuyến biển”... tuyên truyền, vận động được 474/534 tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên lắp đặt thiết bị giám sát hành trình; 322 chủ phương tiện, thuyền trưởng ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản, chấp hành nghiêm các quy định pháp luật trong khai thác hải sản trên biển.

Sở TTTT chú trọng phát triển cơ sở hạ tầng, mạng lưới bưu chính, viễn thông để đảm bảo thông tin liên lạc trong mọi tình huống cho các cấp chính quyền…

Việc phối hợp đổi mới công tác truyền thông và thông tin đối ngoại giữa Sở TTTT và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân khu vực biên giới biển của tỉnh về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giúp nhân dân thấy rõ hơn vị trí, vai trò, tầm quan trọng của khu vực biên giới biển đối với an ninh quốc gia và bảo vệ tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Cùng chuyên mục
Nam Định đổi mới công tác truyền thông và thông tin đối ngoại khu vực biên giới biển