ngân hàng

Để dòng vốn ngân hàng chảy mạnh hơn vào các dự án xanh
(BKTO) - Việt Nam hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050, cam kết này đòi hỏi sự chung tay của nhiều bộ, ngành, địa phương, trong đó có ngành ngân hàng. Tuy nhiên, việc thiếu các tiêu chí, quy định khiến dòng vốn ngân hàng chưa thể chảy mạnh hơn vào các dự án xanh…