nganh bhxh thao go vuong mac tuyen truyen

Nỗ lực để hoàn thành mục tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm
(BKTO) - Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Đắk Nông, việc thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trong những tháng cuối năm là yêu cầu cấp thiết, để người dân thấy rõ lợi ích của BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), từ đó tích cực tham gia…