nganh nghe

Đơn giản hóa thủ tục hành chính ngành nghề kinh doanh công nghệ thông tin ngân hàng
(BKTO) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 1205/QĐ-TTg phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
 • (BKTO) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký ban hành Quyết định 793/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • (BKTO) - Báo Kiểm toán đã trở thành tiếng nói của ngành kiểm toán, mang lại cái nhìn sâu sắc và kiến thức cần thiết dưới các hình thức năng động và quảng bá các giá trị thông qua các sản phẩm có kiến thức chuyên môn cao. Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA) hân hạnh đóng góp một phần trong các hoạt động của Báo Kiểm toán những năm qua và chúng tôi hy vọng hai bên sẽ hợp tác ngày càng chặt chẽ, góp phần vào sự phát triển mạnh mẽ của ngành nghề kiểm toán, đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất của toàn cầu trong tương lai.
 • (BKTO)- Tốn thời gian, kinh phí đào tạo, nhưng nhiều người học rẽ ngang hoặc không làm được việc sau tốt nghiệp… gây lãng phí nguồn lực xã hội. Thực trạng trên một lần nữa cảnh báo về công tác định hướng, lựa chọn ngành học cần được tăng cường và đổi mới, phát huy hiệu quả cao hơn nữa, trong bối cảnh mùa tuyển sinh năm 2022 đang đến gần.
 • Không để học sinh không chọn nhầm ngành nghề, tránh lãng phí nguồn lực
  2 năm trước Chính trị
  (BKTO)- Tốn thời gian, kinh phí đào tạo, nhưng nhiều người học rẽ ngang hoặc không làm được việc sau tốt nghiệp… gây lãng phí nguồn lực xã hội. Thực trạng trên một lần nữa cảnh báo về công tác định hướng, lựa chọn ngành học cần được tăng cường và đổi mới, phát huy hiệu quả cao hơn nữa, trong bối cảnh mùa tuyển sinh năm 2022 đang đến gần.
 • Đào tạo kỹ năng mới cho ít nhất 20 ngành, nghề, đáp ứng yêu cầu cách mạng 4.0
  2 năm trước Kinh tế
  (BKTO) - Đào tạo các ngành nghề mới và các kỹ năng nghề mới cho ít nhất 20 ngành, nghề ở trình độ cao đẳng và trung cấp ưu tiên cho các lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ mới, công nghệ cao, các kỹ năng tương lai đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp (CMCN) lần thứ tư.