nha tro

Thành phố Hồ Chí Minh: Kết nối, giới thiệu việc làm, chỗ ở cho người lao động
(BKTO) - Tại TP. HCM, Chương trình “ATM nhà trọ cộng đồng” và “ATM việc làm cộng đồng” hoàn toàn miễn phí được triển khai nhằm góp phần chung tay cùng Thành phố san sẻ khó khăn, hỗ trợ cho người dân yếu thế…