nhập khẩu

Nhiều “rào cản” hạn chế gia tăng tài trợ thương mại
(BKTO) - Theo các chuyên gia, mở rộng phạm vi tài trợ thương mại sẽ giúp nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp (DN) xuất nhập khẩu Việt Nam; đồng thời thúc đẩy sản xuất, tăng cường hội nhập chuỗi cung ứng toàn cầu của DN. Tuy nhiên, hiện còn khá nhiều “rào cản” hạn chế gia tăng tài trợ thương mại cho DN.