Nhất trí phân bổ 147.138 tỷ đồng vốn thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

(BKTO) – Chiều 29/8, tại Phiên họp bất thường tháng 8/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về giao danh mục và mức vốn cho nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (Chương trình); điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách trung ương (NSTW) kế hoạch năm 2022 của các Bộ, cơ quan TW và địa phương; Nghị quyết về phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 còn lại chưa phân bổ.                
   

UBTVQH biểu quyết thông qua các Nghị quyết. Ảnh: quochoi.vn

   

Trình bày Tờ trình của Chính phủ tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết, căn cứ Luật Đầu tư công và Nghị quyết số 43/2022/QH15, Chính phủ trình UBTVQH phân bổ 176.000 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển cho các Bộ, cơ quan TW và địa phương để thực hiện các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình.

Đồng thời, đề nghị UBTVQH cho phép điều chỉnh 932 tỷ đồng còn dư của lĩnh vực y tế, lĩnh vực an sinh xã hội, lao động, việc làm sang lĩnh vực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng để đầu tư cho 03 dự án thuộc ngành giao thông theo quy định tại khoản 6 Điều 6 Nghị quyết số 43/2022/QH15. Chính phủ báo cáo UBTVQH cho ý kiến đối với các dự án đủ thủ tục đầu tư, đủ điều kiện giao vốn trước khi Thủ tướng Chính phủ phân bổ vốn và sẽ báo cáo Quốc hội tại kỳ họp tháng 10/2022.

Chính phủ cũng đề nghị UBTVQH cho ý kiến về 94 nhiệm vụ, dự án với số vốn dự kiến là 147.138 tỷ đồng đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định, đủ điều kiện giao kế hoạch vốn của Chương trình để Thủ tướng Chính phủ phân bổ vốn.

Đối với 169 dự án với số vốn dự kiến là 27.930 tỷ đồng chưa đủ thủ tục đầu tư, đang hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định, Chính phủ sẽ báo cáo UBTVQH cho ý kiến sau khi các dự án đủ thủ tục đầu tư, đủ điều kiện giao vốn, làm cơ sở Thủ tướng Chính phủ quyết định phân bổ vốn.
                
   

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương báo cáo tại phiên họp. Ảnh: quochoi.vn

   

Bên cạnh danh mục dự án của Chương trình, Chính phủ cũng kiến nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2022. Trong đó, điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2022 đã được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch 3.350,151 tỷ đồng.

Đồng thời, bổ sung 39.205,353 từ nguồn vốn Chương trình cho các Bộ, cơ quan TW và địa phương, trong đó: bổ sung 15.897,446 tỷ đồng cho các Bộ, cơ quan TW và địa phương để thực hiện các nhiệm vụ, dự án đã được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và 4.723 tỷ đồng cho Bộ Giao thông vận tải để thanh toán cho dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đang được tổng hợp trình UBTVQH quyết định việc bố trí vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 cho dự án từ nguồn NSTW còn lại chưa phân bổ.

Cùng với đó, bổ sung 18.584,907 tỷ đồng cho 04 nhiệm vụ thuộc Chương trình bao gồm: bố trí cho Ngân hàng Nhà nước để hỗ trợ lãi suất (2%/năm) thông qua hệ thống các ngân hàng thương mại là 16.034,907 tỷ đồng; bố trí cho Ngân hàng Chính sách xã hội để cấp bù lãi suất, phí quản lý để thực hiện chính sách cho vay ưu đãi thuộc Chương trình 800 tỷ đồng; bố trí cho Ngân hàng Chính sách xã hội để hỗ trợ lãi suất cho vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội là 1.600 tỷ đồng; bố trí cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để cấp vốn điều lệ của Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch là 150 tỷ đồng.

Trên cơ sở Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính – Ngân sách, tại phiên họp, UBTVQH đã tập trung cho ý kiến về sự cần thiết và thẩm quyền của UBTVQH; các phương án phân bổ vốn cụ thể đối với vốn Chương trình cho các ngành và các lĩnh vực; việc điều hòa, điều chỉnh vốn đầu tư công…

Phát biểu kết luận nội dung phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, UBTVQH cơ bản tán thành với đề xuất của Chính phủ đối với danh mục và phân bổ vốn Chương trình 176.000 tỷ đồng cho các Bộ, cơ quan TW và địa phương.

Trong đó, UBTVQH nhất trí để Thủ tướng Chính phủ phân bổ số vốn đối với 94 nhiệm vụ dự án đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định, đủ điều kiện giao kế hoạch vốn của Chương trình; đề nghị Chính phủ rà soát, tiếp thu, giải trình đối với một số dự án cụ thể; rà soát, cập nhật các trường hợp đã hoàn thiện thủ tục đầu tư để có thể phân bổ ngay trong đợt này.
                
   

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kết luận nội dung thảo luận. Ảnh: quochoi.vn

   

Đối với 169 dự án chưa hoàn tất thủ tục đầu tư, đang trong quá trình hoàn thiện, UBTVQH đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát theo đúng nguyên tắc, tiêu chí quy định tại Nghị quyết 43/2021/QH15. Sau khi các dự án đủ thủ tục đầu tư, đủ điều kiện để giao vốn thì Chính phủ báo cáo UBTVQH cho ý kiến trước khi Thủ tướng Chính phủ quyết định phân bổ vốn.

Đối với phần vốn còn dư của lĩnh vực y tế, an sinh xã hội, lao động, việc làm, UBTVQH không đồng tình việc chuyển vốn đầu tư cho các dự án giao thông và đề nghị tiếp tục sử dụng cho các nhiệm vụ dự án thuộc lĩnh vực y tế, an sinh xã hội, lao động, việc làm. UBTVQH đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát các đề xuất của các Bộ, ngành, địa phương có liên quan để bố trí số vốn này.

UBTVQH cũng thống nhất ban hành Nghị quyết để điều chỉnh bổ sung vốn đầu tư công năm 2022, bao gồm cả việc bố trí vốn điều hòa của Kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, nội dung Nghị quyết cần nêu rõ: UBTVQH thống nhất với đề xuất của Chính phủ điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2023 bổ sung cho các nhiệm vụ dự án đủ điều kiện bố trí vốn theo quy định; nhất trí bổ sung vốn cho 253 nhiệm vụ dự án sử dụng vốn NSTW trong nước đã được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; bổ sung vốn cho 4 nhiệm vụ thuộc Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội và bổ sung vốn cho 1 dự án thuộc trách nhiệm NSTW theo đề xuất của Chính phủ.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, các cơ quan của Quốc hội phối hợp với Chính phủ rà soát hoàn thiện dự thảo Nghị quyết sớm gửi UBTVQH và trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành trước kỳ nghỉ lễ 2/9.
Đ. KHOA


Cùng chuyên mục
Nhất trí phân bổ 147.138 tỷ đồng vốn thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội